series-netflix

‘Into The Night’ เมื่อแสงอาทิตย์กำลังล้างโลก ทำให้ต้องบินเหนือฟ้าไปในความมืดมิด

  ซีรีส์สั้น 6 ตอนสัญชาติเบลเยี่ยมแนวระทึกขวัญ ไซไฟของ Netflix ผลงานการเขียนของ Jason George และการกำกับร่วมกันระหว่าง Inti Calfat และDirk Verheye ดัดแปลงมาจากวรรณกรรมเรื่อง…